Spirituel Hypnoterapi – bliv renset for det uforklarlige og få din energi tilbage

EN BEHANDLINGSFORM TIL DER - HVOR ALMINDELIG BEHANDLING SLET IKKE SLÅT TIL...

Helen Klynder har i Sjælens Værksted hjulpet utallige børn, unge og voksne af med uforklarlige problemer, der ofte bunder i årsager, som den gængse behandlerverden afviser som overtro eller det der er værre.

I sin klinik i Kollund tæt ved den tyske grænse modtager hun nemlig hver dag klienter, der er henvist fra clairvoyante rundt om i landet…

Andre har fundet hende via omtaler i spirituelle forums eller lignende stedet på Nettet – eller er nærmest ud af det blå blevet ledt til at ringe eller skrive ud fra en indre stærk fornemmels…

Endelig er en anden gruppe kommet i klinikken for at få hjælp med almindelig hypnoterapi -og problemet har så vist sig at være forbundet med sjæle eller andet spirituelt.

Langt den største gruppe kommer dog nu på anbefaling af andre der i lignende situationer hat besøgt klinikken og følt sig hjulpet &  i trygge hænder.

 

Den spirituelle hypnoterapi foregår på mange måder som den almindelige hypnoterapi – og er nogle gange bare et naturligt supplement til denne terapi.

Men ofte er det fra starten et klart mål  at fjerne en vildfaren sjæl eller en negativ energi, som har taget over og dræner værtspersonens energi i stadig stigende grad,

 

Helen er ikke selv clairvoyant – og kan derfor ikke se eller tale direkte med de vildfarne sjæle eller negative energier, der er i klienten.

Men som hun selv siger, kan hun mærke dem eller det, der har taget ophold i de enkelte klienter  som en fornemmelse både når det er der og ikke mindst når det forsvinder.

Hun taler undervejs med  den besættende del gennem klienten, som undervejs mærker svaret og siger det højt…

Nogen gange er det med klientens egen stemme – og andre gange er det, som om det på alle måder er en fremmed, der taler og svarer med sin helt egen personlighed.

Altsammen  understøttes i processen oftest af et pendul, som med sine svingninger “mærker” med.

Behandlingen består overvejende i at få det, der har taget bolig i værtspersonen, til at komme op i lyset, hvor det hører til.

Det er altså på ingen måde at sammenligne med det man i den katolske kirke udøver som uddrivelser – snarere en meditation hvor sjælen eller energien tages alvorligt og hjælpes afsted.

Dette kræver nogle gange overtalelse eller hjælp fra universet  – men vil altid lykkes, da lyset er stærkere end mørket, når det virkelig gælder….

Effekten af behandlingen krøver på ingen måde at du tror på sjæle, ånder og negative energier – kun at du kommer med et åbent sind og følger anvisningerne undervejs.

Du kan se meget mere om spirituel hypnoterapi på hjemmesiden  Sjælens Værksted – og er altid mere end velkommen til at ringe til Helen for at høre mere om  denne specielle gren af hypnoterapien.

 

helen telefon 21918290