ADHD, ADD og Hypersensivitet som vi ser det

EN ARTIKEL FOR DIG DER ØNSKER AT ÅBNE FOR DEN POSITIVE SIDE AF DIN HYPERTILSTAND :-)

Du vil både i vores klinikker og udgivelser finde et alternativt & positivt syn på ADHD, der afviger ikke så lidt fra de gængse fremstillinger, der oftest tager afsæt i et lidelsessyn og de problemer der er forbundet hermed.

Gennem de mere en 30 år vi har arbejdet med ADHDområdet i forskellige sammenhænge har vi udviklet en forståelsesramme ud fra et alternativt syn på det at have den hjerneform, som bl.a. ADHDhjernen hører under.

Vi introducerer dig her i artiklen derfor for begrebet Helhedshjernen, som ikke kun de med ovenstående diagnoser har – men er betegnelsen for alle med en kreativ, billedlig hjerne.

Som afslutning præsenterer vi dig for metoder vi bruger i klinikkerne – og de supplerende redskaber, der bl.a. bygger på hypnotiske metoder samt elementer hentet fra alternative behandlingsformer.

Sidstnævnte kan du bl.a. se & hente fra vore udgivelsesplatform:

Den alternative  E-boghandel 

 

Du kan læse resten af artiklen her via linket: 

ADHD/HELHEDSHJERNEN – HJERNERNES SVAR PÅ EN ÆGTE FERRARI – ALTERNATIVE BEHANDLINGER ARTIKELSAMLING (hypnosevaerkstedet.dk)