Hvorfor kan hypnoterapi gøre det umulige

NOGLE GANGE VIRKER DENNE BEHANDLINGSFORM SOM ET RENT MIRAKEL - FÅ FORKLARINGEN HER

Når du ser den opremsning af ting som moderne hypnoterapi  endda på forholdsvis få behandlinger kan afhjælpe, kan vi godt forstå at du eller andre kan være tvivlende.

Men ikke desto mindre er det sådan at vi og andre der arbejder med denne blanding af klassisk hypnose og gestaltterapi ofte kan det næsten umulige.

Hypnosen gør, at vi hurtigt går vedvarende dybt i de underbevidste lag…

Gestatterapien gør, at vi der kan forklare din underbevidsthed, hvad den skal slette og hvad den skal forstørre og forstærke.

Du er nemlig slet og ret hvad din følelseshjerne, som den vigtigste del af dit underbevidste jeg, tror på, at du er.

Vi mennesker er i bund og grund vores følelshjerne – den bestemmer om vi lykkes og om vi er lykkelige…

Ligesom den passer på os og får os til at søge mod det, der opfylder vores unikke behov – og undgå det, der er til fare for os.

Et indre automatisk system, der er smartere, hurtigere, mere driftsikkert og det endda med et energiforbrug, der vil gøre enhver udvikler af grøn energi  grøn af misundelse 🙂

Analysehjernen derimod, som især vi i de civiliserede egne af verden nærmest tilbeder og former vores opdragelse og hele udvikling ud fra, er derimod  helt uden indflydelse på alt, hvad der gør dig til den du er.

Du er så at sige 100 % det din underbevidste del tolker du er  ud fra dit indre billedlager, som den har affotograferet og gemt lige fra dit liv startede…

Når noget galt galt  i dit liv er du afhængig at at dit indre billedlager er intakt og sundt, så din underbevidsthed kan gendanne dig ud fra billedlageret.

Har du sunde billeder og styrekort får du en sund reaktion og gendanner succesfuldt efter chock, sorg m.v….

Er der derimod åbnet op for et område, hvor  af de vigtige første første erindringsbilleder husker noget der gik galt, så kan du så at sige ikke genskabe den sunde dig.

Der er her hypnoterapi kommer ind, for med teknikker kan man gå ind i det underbevidste sinds lager og finde det styrekort, hvor fejlen ligger…

Endnu vigtigere så kan man så at sige tale et nyt billede ind så der i underbevidsheden så at siger sker et skift frs usundt til sundt…

Når man så lukker processen vil underbevidstheden kun huske den nye version og genskabe dig herudfra, da den er indrettet til i nuet at se det billede der ligger på området og styre ud fra det.

Analysehjernen vil fremadrettet stadig huske alt det negative der var før – men da du 100 %  er det som din følelseshjerne husker og mærker, er den moderne del af hjernen ligegyldig her.

Hypnoterapi talere altså udelukkende ind i den underbevidste del af hjerne og omgår Analysehjernen derved opnår vi med denne metode en langt større & varig effekt på meget kort tid.