ALTERNATIV HJÆLP TIL SELVHJÆLP TIL DIG OG DIN ADHDHJERNE/HELHEDSHJERNE

XL ARTIKEL MED UDDRAG AF VORES UDGIVELSER OM ADHD OG HELHEDSHJERNEN SAMT SELVHJÆLPSMATERIALER HERTIL

Skrevet af Helen Klynder & Jan Holm, ADHDværkstedet

HVORFOR HAR VI SKREVET DENNE ARTIKEL

Først og fremmest har det gennem et langt arbejdsliv været vores mission i forskellige sammenhænge, at forstå og hjælpe folk med ADHD og andre hyperhjerner.

De første mange år stod vi i Danmark ret alene med vores antagelser om at ADHDhjernen rummede mange særlige muligheder -og ikke kun var et fejlskud på hjerneudviklingen eller en lidelse.

Der er dog de sidste år sket et stort skred i den rigtige retning bl.a. i takt med at mange kendte og kreative mennesker er sprunget ud som sendiagnosticerede med ADHD…

Vi er ret sikre på at denne gruppe allerede nu fungere som positive rollemodeller og også vil gøre det fremover…

I hvertfald hvis de ikke lader sig opsluge af behandlingssystemet & det trang til at sygeliggøre folk men nøjes med at bruge diagnosen som en forklaringsmodel for sig selv.

Vi håber med denne XL artikel og vores øvrige udgivelser på området at være med til at give folk med denne hjerneform øget positiv selvindsigt og der igennem flere handlemuligheder i deres eget liv.

Ligesom vi afsluttende ønsker at gøre opmærksom på, hvordan hypnose og alternative behandlingsformer, både som terapi og ikke mindst selvbehandling, kan understøtte de positive processer sammen med en øget selvindsigten.

 

HELHEDSHJERNEN

EN HYPER UDGAVE SOM KREATIVE MENNESKER OG FOLK MED ADHD HAR TIL FÆLLES

Vi bliver tit spurgt om det kun er folk med man regner som ADHD og andre hyperlidelser, der har en Helhedshjerne – og det korte svar er, et rungende NEJ!

Det er kun i ADHDudgivelser, vi for nemheds skyld kalder den for ADHDhjernen.

Til dagligt i klinikken, når vi holder foredrag eller i de fleste af vores andre udgivelser, kalder vi den altid kun for Helhedshjernen, uden på nogen måde at tænke i / berøre diagnosetænkning.

Denne hjerneform omfatter nemlig i virkeligheden groft sagt alle, der har et kreativt sind og overvejende tænker i billeder og fornemmelser.

ADHDhjernen er altså på den måde bare en del af Helhedshjerneområdet.

Vi kalder den i øvrigt sådan, fordi den opfatter, fornemmer og kommunikerer med dig i helheder.

Dette foregår lynende hurtigt, er stærkt billedligt og altså i helheder & stærke fornemmelser.

En standardhjerne bygger derimod overvejende sine informationer op i delelementer, hvilket er en meget mere langsommelig proces og uden de samme overvældende indtryk.

Du kan online se vores lille billedartikel om de tre hovedhjernetyper – som vi inddeler folk i – ved at klikke her.

Hvis en person med helhedshjerne (herunder altså ADHD) sidder ved et møde, hvor man i fællesskab skal løse et større problem, ser helhedshjernen straks fra starten en skitse af løsningen for sit indre blik.

Standardhjernen derimod samler lidt efter lidt de enkelte elementer og forstår først henad vejen, hvordan løsningen ser ud.

Alle med en helhedshjerne kender til det at komme alt for tidligt med løsningen i sådan en situation og blive kigget underligt på eller ignoreret.

Når standardhjernene så 14 dage efter har snakket sig frem til en færdig plan, er der ingen af dem, der kan huske den oprindelige løsning fra ham med helhedshjernen – uretfærdigt, men sandt ☹.

Vel at mærke ikke af ond vilje, men de var ikke i stand til at tage den ind på det tidspunkt.

De skulle igennem snakken først hente langt flere brikker frem, inden de kunne se resultatet for sig.

På det grundlag er det for øvrigt vigtigt, at man som helhedshjerne lærer at vente med sine input på møder og lignende.

Ligesom man, når der er standardhjerner med, ikke springer de mellemregninger og delanalyser over, som naturligt udelades i selskab med udelukkende helhedshjerner.

En anden ting er, at helhedshjernen oplever alt på en storskærm, som den på Rådhuspladsen, man ser fodbold på.

Standardhjernens indtryk er mere på størrelse med en tablet eller pc skærm i sin påvirkningsgrad.

Helhedshjernen står desuden langt mere åben end standardhjernen – både når det gælder ydre og indre impulser & indtryk.

Samtidig er den stærkt svingende i alle ovenstående facetter, vel at mærke uden at der er ydre ting, der forårsager det.

Den er altså meget som en toptunet formel 1 racer – med de fordele og ulemper en sådan turbomodel nu en gang har.

Derfor kalder vi den ofte også for Ferrarihjernen – og der er med et forsigtigt gæt løst regnet 10 standardhjerner for hver Ferrarihjerne.

Trods sine mange kvaliteter, lever helhedshjernen i en verden, der i de fleste sammenhænge er indrettet til standardhjernernes behov…

Altså en verden og omgivelser, der fuldt ud tilpasset netop standard tankegange & måder at fungere på.

 

SOLSKIN & GRÅVEJRS/UVEJRSIDEN AF DIN HELHEDSHJERNE

HVORNÅR ER DET EN LIDELSE OG HVORNÅR ER DET BARE EN DEL AF DIN PERSONLIGHED

Når man er udrustet med en helhedshjerne, er det på mange måder en gave.

Rigtig mange kreative mennesker i alle brancher har hver eneste dag stor glæde af netop deres udgave af denne hjerneform.

Den gør, at de kan noget særligt, som standardhjernerne omkring dem ikke er i nærheden af at kunne.

Den giver dem deres særlige talent og en evne til altid at finde nye veje, ideer og løsninger, som ingen andre ser.

Det skal dog siges, at en helhedshjerne, lige som den har en solskinsside, bestemt også kan have en side med skygge, gråvejr og endda uvejr.

Alle kvaliteterne, som en sådan hjerne rummer, har nemlig altid en negativ tvilling ovre i uvejrs/ gråvejrssiden – og det er her, diagnoserne kan dukke op.

Alligevel er der ingen med en helhedshjerne i solskinssiden eller langt over i området med blandet dårligt vejr, der ville bytte deres hjerne til en standardhjerne.

Også selv om den, jo længere væk man er fra den rene solside, kan være nok så bøvlet i mange dele af livet.

Selv hos de hårdest ramte ville de fleste undslå sig, når det går op for dem, hvor meget de ville gå glip af, hvis de i stedet blev udstyret med en traktorhjerne😊…

Det er nemlig både godt & givende at have en hjerne, der står åben, kan føle ind og mærke selv små detaljer i andre mennesker og omgivelserne.

Indrømmet, det er en forbandelse de dage, hvor den står pivåben – og man i alle sammenhænge ufrivilligt tager alle indtryk direkte ind i ét stort virvar af tanker, fornemmelser og følelser.

Nogle helhedshjerner i skygge/uvejrsiden har endda en tendens til næsten konstant at stå for åbne og dermed suge stemninger, indtryk og følelser ind, så de overloades i ét væk – og måske endda med en nedslidt eller nedsat evne til at rumme.

Dem på det, vi kalder for solsiden, er derimod født med en særlig evne til at tage ind og rumme. De rummer ganske enkelt en overkapacitet her, hvilket på alle områder gavner på alle øvrige parametre.

Andre, på den modsatte side, er helt uden filter, enten fordi automatikken ikke lukker ned – eller fordi de ikke har så stor en evne til at rumme – og oven i har konstant uvejr i deres indre fornemmelser.

Alle med helhedshjerne har fået lige netop deres helt egen specialudgave – og har man her fra starten fået en masse funktioner, der ligger ovre i solskinssiden, så er man et usandsynligt, heldigt menneske.

Har man fået over halvdelen på den gode side, er man stadig heldig – men derfra begynder det at knibe.

Ligger man overvejende over mod uvejrsiden, begynder det at blive sværere at leve godt med sin helhedshjerne og det er her diagnoserne kommer ind.

Der er dog rigtig mange med helhedshjerner, der på trods af svingninger, uro, overfokusering m.m. aldrig kommer i nærheden af diagnosesystem -eller på anden måde tænker sig selv i forhold til ADHD.

Ikke fordi de ikke har dele af de samme svagheder og ubalancer, som dem der havner på den ”forkerte” side af diagnoseskellet – de har bare været heldige med, at den lyse side overvejende fylder mest og vægter stærkest.

 

HELHEDS/ADHDHJERNEN I PUNKTFORM

FUNKTIONER I HELHEDSHJERNEN SAT OVER FOR STANDARDHJERNEN

– ADHD/helhedshjernen har på alle områder langt større udsving end den almindelige standardhjerne.

– Humør, følsomhed, åbenhed, energi – ja alt foregår mere eller mindre altid som en indre rutsjebane…. op og ned i bratte kurver.

– Disse svingninger foregår uafhængig af ydre påvirkninger og alle andre forklaringer man søger.

– Hjerneformen er langt mere sårbar og følsom end standardhjernen – både når den udsættes for belastninger og generelt.

– Den står mange gange mere åben end standardhjernen – og denne åbenhed varieres indefra, uden at det bevidst kan styres.

– Den kan dog, stik imod hvad mange tror, rumme langt mere – og jonglere med langt flere input – end standardhjernen.

– Til gengæld har den svært ved at begrænse sig og lægger hele tiden en ny bold til – til grænsen er overskredet og alt vælter.

– Samtidig er den ekstremt hurtig, både når den tager indtryk ind – og når den fabrikerer løsninger og muligheder.

– Alt opleves på den indre storskærm, der hvor standardhjernen bruger noget, der svarer til en tablet.

– En helheds/ADHDhjerne fornemmer direkte fra & med det underbevidste billedarkiv – og giver dig det efterfølgende direkte op på din indre storskærm som en helhed.

– Den ser og fornemmer lynhurtigt løsningen på det problem du, som ejermand, står overfor og kan handle her og nu – uden yderligere tankevirksomhed.

– ADHD/helhedshjernen har dog samtidig en tendens til at blive revet med af de indre storskærmsbilleder.

– Den indre drift, som disse billeder skaber, er ofte stærkere end det der bremser = manglende impulsstyring.

– De stærke indre billeder er således grundlaget for rigtig mange både positive og negative sider af ADHD.

– ADHD/helhedshjernen har i mange funktioner ofte store, stejle svingninger, der kommer og går uforklarligt.

– ADHD/helhedshjernen er i konstant drift, dreven af nysgerrighed og trang til at finde nye veje.

– Den er igangsættende og nærmest fastlåst vedholdende – så længe nysgerrigheden er der.

– Storskærmen forstærker også den ekstreme indre selvkritik og perfektionisme ift. egne præstationer og produkter, som altid er til stede i overmål.

– Storskærmsbilleder kan blive låst på overfokusering på en udefra kommende impuls gennem alle sanserne.

– Overfokuseringen kan også opstå gennem indre stimuli, der kan komme fra kroppen eller tanker, følelser & fornemmelser.

– ADHD/helhedshjernen opfatter på det grundlag langt mere, hurtigere og dybere end standardhjernen.

– Den indre storskærm, som følger med ADHD/helhedshjernen, gør det ofte svært ikke kreativt at huske historier og hændelser mere, som man ønskede, de var – end det der faktisk skete.

– ADHD/helhedshjernen evner tilsyneladende at springe lynhurtigt frem og tilbage mellem analysehjernen og følelseshjernen.

– På den måde kan den blive i et konstant flow i følelseshjernen og her konstant fornemme løsningen i en helhed – men undervejs tilsætte relevante forbedringer fra analysehjernen.

– Jo mere en helhedshjerne er ovre mod ADHD siden, desto flere forstyrrelser er der på denne ellers effektive pingpong mellem de to hjerneformer.

– ADHD/helhedshjernen oplever og sanser det den møder i omgivelserne i én helhed…

– Standardhjernen bygger sin viden noget langsommere op af elementer, som den samler bid for bid.

– Viljestærke personligheder, med en stærk helhedshjerne, har oftest samtidig en stærk analysehjerne.

– Har de det svært i opvæksten kompenserer de ofte ved at lade analysehjernen tage helt over i livet – og ”fravælger” at bruge følelseshjernen i deres liv = angst, stress eller depression senere i livet.

– Ens ADHD/helhedshjerne lærer på sin egen måde, lige meget hvad det er, du er nødt til at finde din helt egen opskrift eller vej hen mod løsningen.

 

SE BOGEN OM HELHEDSHJERNEN HER

FÅ INDSIGT I FORDELE OG ULEMPER VED AT HAVE EN HELHEDSHJERNE – OG LÆR AT ELSKE DIN TURBOHJERNE

Det er dog ikke denne artikels formål at gå i dybden med, hvad det vil sige at have den hjerneform, som kreative og mennesker med ADHD har til fælles.

Så ønsker du at vide mere om det, som vi kalder for Helhedshjernen, henviser vi til e-kursusbogen: Få styr på ressourcerne i din ADHD – med os på sidelinjen.  

Bogen kan i øvrigt helt gratis downloades fra Den alternative E-boghandel  i REOL: ADHD OG NÆRLIGGENDE TILSTANDE

 

HVORDAN TÆNDER VI SÅ FOR SOLEN I SKYGGESIDEN…

SE UDGIVELSER DU KAN BRUGE TIL AT JUSTERE TURBOKRAFTEN I DIN HELHEDSHJERNE

Så kom vi endeligt til det sted, hvor vi gennemgår det vi har lovet dig fra starten af artiklen.

Nemlig de af vores redskaber i klinikkerne og ikke mindst i vores selvhjælpsmetoder, som vi deler med dig gennem Den alternative E-boghandel.

De kan sammen og hver for sig hjælpe dig med at dæmpe eller fjerne symptomer fra skyggesiden af lige netop skyggesiden af din ADHD-

Skyggesiderne kan her være alt det, der står i vejen ved din udgave af hyperhjernen – altså tilstande som:

 • Angst og nervøsitet
 • Appetit og andre spiseproblemer
 • Bærer nag – svært ved at give slip
 • Hukommelsesproblemer
 • Humørsvingninger
 • Kronisk stress
 • Manglende beslutsomhed
 • Manglende koncentration, opmærksomhed & fokus
 • Manglende vedholdenhed, giver op & gør ikke ting færdig
 • Overfølsomhed
 • Overperfektionisme
 • Rastløshed
 • Sanseforstyrrelser
 • Selvværdsproblemer
 • Søvnproblemer
 • Sårbarhed
 • Tankemylder
 • Temperamentsproblemer
 • Uro tilstande både i krop og psyke

Alt sammen noget, der i forskellig grad kan være alt fra en udfordring til en ren forbandelse i et ADHD liv.

Vi præsenterer dig i de følgende afsnit for de metoder vi over de sidste 30 år har arbejdet os frem til indeholder de mest effektive redskaber til at afbalancere sig selv eller en af sine nærmeste på.

Redskaberne er, selv om de er yderst effektive i deres virkningsgrad, enkle at lære og lette at udføre i praksis.

 

TRYK PÅ DE RIGTIGE PUNKTER HENTET FRA ØREAKUPUNKTUREN

EN OVERVÆLDENDE KURSUSBOG, DER ER OGSÅ ER FOR FAGFOLK, MEN KAN BRUGES AF ENHVER

Vi starter her med sværvægteren en e-kursusbog på over 240 sider, der er skrevet for både begyndere og øvede inden for øreakupunktur som et opslagsværk.

Over 70 punkter og zoner målrettet stort set alt i ADHD, gør bogen til den mest omfattende bog du kan finde på verdensplan.

Enhver kan ved at følge bogens mange tavler og anvisninger behandle alle tilstande og symptomer inden for ADD, ADHD, HYPOADHD og Hypersensivitet.

Alt er vist og forklaret i detaljer, du kan se videoklip af tryk med videre og har ikke mindst os med på sidelinjen alt det du ønsker.

Vil du lære at behandle med øreakupunktur eller et simpelt øretryk, henviser vi til e-kursusbogen:

 Få styr på ADHD med øreakupunktur og os på sidelinjen.

Denne store e-kursusbog er lavet både for begyndere og øvede inden for akupunktur.

Bogen er lige anvendelig, om du er interesseret i at behandle med enkle universelle metoder…

Eller du vil i dybden med et bestemt symptom eller en specialmetode.

Vi har fundet ud af at den virker for overvældende for mange der ikke har kendskab til akupunktur.

Derfor kommer der i 2024 en række tavler, hæfter og mindre bøger med uddrag af denne bog.

Indtil da kan du roligt købe den samlede bog og nøjes med at bruge relevante afsnit med os på sidelinjen.

Bogen kan købes og downloades fra Den alternative E-boghandel  i REOL: ADHD OG NÆRLIGGENDE TILSTANDE.

 

REPARER DIG SELV OG SKAB RO OG BALANCE MED SELVHYPNOSE

SELVHYPNOSE ER HJERNEVASK, DER BARE VIRKER – OG KAN BRUGES AF ENHVER

Selvhypnose er en nem, enkel og effektiv metode for enhver til at forandre uvaner, lidelser og andre uønskede tilstande med.

Du kan på under en halv time være i gang og med få minutters indsats om dagen skabe ro, øge din beslutsomhed, dæmpe dit temperament eller forandre, hvad der nu plager lige dig.

Groft sagt skal du bare finde det helt rigtige slogan til dit problem – og så følge de øvrige anvisninger for udførelsen undervejs i kursusbogen for at komme i mål med din forandring.

Ud over at skabe en grundlæggende forandring kan metoden bruges til at dæmpe symptomer i hverdagen

Tænker du at selvhypnose er den rigtige metode til dig, henviser vi til e-kursusbogen: Få styr på ADHD, ADD eller Hypersensivitet med selvhypnose – og os på sidelinjen.  

E-kursusbogen rummer en gennemgang af den selvhypnosemetode, vi har fundet frem til, som den mest effektive.

Metoden kan således bruges til at forandre alt muligt i din tilværelse.

Den er dog tilføjet et special afsnit, hvor du lærer at bruge metoden målrettet ADHD og de øvrige hypertilstande.

Bogen kan købes og downloades fra:  Den alternative E-boghandel  i REOL: ADHD OG NÆRLIGGENDE TILSTANDE.

 

HJÆLP DIT ADHD BARN MED SØVNHYPNOSE

EN GENIAL METODE DER GØR DET MULIGT AT FORANDRE STORT SET ALT I  DIT BARN OMKRING SOVETID

Man kunne tro at denne metode ud fra navnet kun er til at reparere søvnproblemer med – men intet er mere forkert…

Denne fantastiske metode kan nemlig bruges til at forandre stort set alt i dit barn – herunder symptomer fra ADHD og de forskellige hypertilstande.

Metoden er en slags talt selvhypnose hvor du som forældre med forskellige teknikker planter forandringen i barnet lige omkring insovningen.

Alle kan lære metoden – det er ikke sværere end at fortælle en kort godnathistorie – men det kræver vedholdenhed hver dag over nogle uger for at virke…

 

Du kan få et kort kursus i klinikken eller online i udførelsen – men du også bare købe e-kursusbogen: Få styr på dit barns problemer med søvnhypnose og os på sidelinjen

Kursusbogen rummer alt, hvad du skal vide for at kunne gøre det selv med dit barn.

Der er forskellige metoder alt efter barnets alder og dig som type.

Men først og fremmest har du som i alle vores udgivelser os med dig i hele forløbet.

Bogen kan købes & downloades fra Den alternative E-boghandel  i REOL: ADHD OG NÆRLIGGENDE TILSTANDE.

Ring 2195 8290 og hør mere hvis du er interesseret i et livekursus.

 

BRUG TAPPING+ TIL MÅLRETTET AT OPHÆVE DINE UBALANCER OG FEJLFUNKTIONER

EN SELVBEHANDLING DER BYGGER PÅ KOMBINATION AF ENDEPUNKTSAKUPUNKTUR OG SELVHYPNOSE

OBS:  BOGEN ER UNDER REVIDERING OG KAN FØRST KØBES  OM ET HALVT ÅR.

Tapping er ikke vores første eller andet valg, når det gælder behandlinger til ADHDområdet – Ikke fordi det ikke virker – for det gør det.

vi har dog erfaring for at selvhypnose, øreakupunktur og ikke mindst vores hypnosemoduler er langt mere virksomme og nemmere at lære.

Vi har dog videreudviklet Tappingmetoden til en Plusmetode, som i højere grad understøtter den underliggende hypnotiske virkning og derfor kan anbefales.

Tapping+ behandlingen benytter sig af de samme virkemidler som den oprindelige form – og er en blanding af selvhynose og endepunkts-akupunktur.

Metoden går i praksis ud på at man banker på meridianernes endepunkter medens man i takt med denne tapning siger selvhypnotiske sætninger eller udtryk.

Du kan få et kort kursus i klinikken eller online i udførelsen – men du også bare købe e-kursusbogen: Få styr på ADHD, ADD og Hypersensivitet med Tapping og os på sidelinjen

Kursushæftet rummer alt, hvad du skal vide for at kunne udføre.

Men først og fremmest har du som i alle vores udgivelser os med dig i hele forløbet.

Bogen kan købes & downloades fra Den alternative E-boghandel  i  REOL: ADHD OG NÆRLIGGENDE TILSTANDE 

                       

Ring 2195 8290 og hør mere hvis du er interesseret i et livekursus.

 

HYPNOSEMODULER MÅLRETTET ADHD, ADD, HYPERSENSIVITET ELLER HYPOADHD

OBS: MODULET ER UNDER UDVIKLING OG KAN FØRST KØBES  I SLUTNINGEN AF 2024

Hypnose & hypnoterapi er uden sammenligning det stærkeste redskab – også når det gælder hyper- og hypotilstande.

Den hypnotiske behandling består af præhypnotiske beskeder som plantes i samtaledelen og siden forstærkes som ren hjernevask i behandlingsdelen.

Virkningen forstærkes af det vi kalder trancetilstanden som opstår spontant under samtalen og fastholdes med teknikker under behandlingen.

Der hvor der er tale om hypnoterapi bruger vi redskaber hentet fra gestaltterapien til at fjerne fastlåste tilstande fra hændelser og person påvirkninger.

Du kan få din hypnosebehandling i klinikken eller online over Skype – men du også købe e-behandlingsmodulet: Få styr på din ADHD med hypnose og os på sidelinjen

Du får så de forskellige moduler som behandlingen består af hjem til dig og læser og lytter til de ting der forbereder behandlingen.

For så at lytte selv selve behandlingen når du er gjort klar til at modtage virkningen optimalt.

Behandlingsmodulerne rummer alt, hvad du har brug for til udførelsen af et rigtigt hypnoterapiforløb hjemme hos dig selv.

Du har os med på sidelinjen i hele dit forløb alt efter dine behov og ønsker – men afspiller de færdige moduler i ro og mag hjemme hos dig selv.

Modulet kan købes & downloades fra Den alternative E-boghandel  i REOL: ADHD OG NÆRLIGGENDE TILSTANDE .

Ring 2195 8290 og hør mere, hvis du i stedet er interesseret i at få en hypnosebehandling live i klinikken eller online over Skype.


OBS:

Du kan endvidere i REOL: ADHD OG NÆRLIGGENDE TILSTANDE (alternativeboghandel.dk) finde en række alment virkende selvbehandlinger bl.a. inden for lydbehandling og øretryk, som også virker godt på ADHDområdet.

Alle vores udgivelser inden for ADHD men også  andre selvbehandlingsområder kan købes i

E-BOGHANDLEN