ANGST, STRESS/UDBRÆNDTHED OG DEPRESSION – TRE SIDER AF SAMME SAG

EN EN ARTIKEL DER PRÆSENTERER DIG FOR DET, SOM VI KALDER UNDERBEVIDSTHEDENS PANISKE ALARMTREKANT

VORES GRUNDSYN PÅ, HVAD DER GEMMER SIG BAG DIAGNOSERNE

Selvom disse 3 folkesygdomme mere eller mindre har hver deres diagnoseområde i den medicinske verden, er de i vores klinik 3 sider af den samme sag.

Angst, stress/udbrændthed og depression er ikke forskellige lidelser, men i vores univers snarere 3 faser, eller udgaver, af samme lidelse eller rettere alarmtilstanden i det underbevidste system.

Altså en slags urangst, som underbevidstheden bruger til at forhinde os i at være udadreagerende, når den ikke ved, hvordan den skal beskytte os i vores liv.

Kort og godt er alle 3 tilstande ene og alene et tegn på at det underbevidste system i kroppen og sindet skriger alarm.

Dit underbevidste system er nemlig bygget ind i dig for at gøre dig lykkelig, få dig til at lykkes -og ikke støde ind i farer, der kan betyde din undergang.

Der er, når du rammes af ovennævnte tre lidelser, ganske enkelt noget i dine indre systemer, som din følelseshjerne og den refleksstyrende gamle del af din hjerne i fællesskab, ikke kan ordne på egen hånd.

Enten er der noget, som har låst sig fast eller er blevet fejlaktiveret  i alle de processer, som umærkeligt styrer og afballancerer dig i de underliggende lags automatsystem.

Selv om dit indre system er fantastisk til at reparere og helbrede både din krop og din psyke, så kan der ske fejl eller være påvirkninger som systemet ikke umiddelbart har løsningskoden til.

Selve udløseren hertil  kan komme både fra omgivelserne elller  dit eget indre.

Denne fejlproces kan enten aktiveres ved en choklignende udløsning eller ved lang tids nedslidende påvirkning.

Dette er dog i princippet ligegyldigt – uanset hvordan din angst, stress eller udbrændthed opstod, er din sitution uløselig bundet fast til bestemte mønstre.

Der er nemlig i din indre styring lagt en nødløsning ind, når dit underbevidste system ikke kan aflæse situationen.

Når dette system er aktiveret,  kan du íkke ved egen kraft tænke, forstå eller arbejde dig ud den stilstand, som du og dit liv er bragt i.

Når det er tilfældet, skal dine indre systemer derfor have et skub eller nulstilles for at starte på en frisk.

Disse  justeringer kan i øvrigt rent behandlingsmæssigt foregå af tre veje, nemlig  gennem en påvirkning der er fysisk, psykisk  eller energibanemæssig –  altså over meridianerne.

Ovenstående gælder selvfølgelig kun , hvis du vil have kroppens selvhelbredende system til at løse problemet.

I  den medicinske verden vælger man overvejende metoder der målrettet minimere eller slører symptomerne

Vi rammes  i øvrigt, når de gælder trekantens ben, vidt forskelligt – alt efter, hvordan vores personlighedsstruktur er bygget op:

Nogle  af os er overvejende angstyper og rammes først og fremmest af en panikangst, når noget for underbevidstheden ukendt og truende rammer vores liv.

 

Andre er mere over i stress/udbrændthedstypen, som den reaktion, der er det mest effektive våben til at blive lammet med.

Andre igen er den depressive type, hvor tungsindet er det, der er den mest effektive form til at få personen til at trække sig og derved undgå at komme ud i den truende verden for tilsidst at blive liggende i sengen.

De fleste af os er ivrigt mere  blandingstyper og rammes på flere af trekantens ben – enten samtidigt eller i en foranderlig proces hen over en længere periode.

Formålet med de tre facer er højest sandsynligt resultatet a.f at vi er flokdyr og det deraf følgende kamp- & flugtsystem.

Vi flygter så at sige fra noget i vores liv, som vores automatiske forsvarssystemer  vi ikke kan gennemskue eller hamle op med.

  • Angten får os til flygte rent fysisk…
  • Depressionen gør, at vi flygter ind i os selv…
  • Stressen får alle systemer til at overaktiveres til de brænder ud med en total svækkelse til følge…

Underbevidstheden rammer os, hver især, på det område, som vi frygter mest – kender så at sige vores svage steder og bruger det uhæmmet i mod os når den aflæser at det vi står overfor er faretruende og vi ikke vil ændre kurs frivilligt.

Ikke fordi vores underbevidsthed er ond men fordi den er handlingslammet og derfor slår nødsystemet til.

Et godt system, når den læser os og vores liv rigtigt -men totalt begrænsende, når den fejllæser og igen og igen låser ens liv i et jerngreb.

Vi arbejder i Hypnoseværkstedet og vore andre behandlingsenheder med tilstanden i alle sammenhænge & aldersgrupper

Både i klinikken og i vores selvhjælpsprogrammer bruger vi især  hypnose og øreakupunktur til at opløse tilstanden og derved nulstille både krop, psyke og energisystem.

Derved kan du, der er ramt af de tre faser, efter endt behandling  starte på en frisk.

Der er altså i vores regi altså ikke tale om, at du bærer tilstanden videre med dig.

Det er vigtigt, at du fremadrettet gør det samme – altså som hvis det var en influenza betragter angst, stress eller depressionen kun som et hårdt slag med noget forbigående, der er overstået fremadrettet.

Får man at vide eller er ens grundtankemønstre, at man altid skal skåne sig og have begrænsede forventninger til livet og sin egen formåen – virker det som negativ hypnose og er gift for al fremtidig livekvalitet.

 

 

Se nogle af vores selvhjælpsmaterialer på området her: